Kada je car Trajan 103.god.n.e naredio svim hrišcanima da se odreknu svoje vere i prinesu žrtve idolima ,Ignatije se nije pokorio naredbi.Zato ga car Trajan okiva lancima i naređuje da ga bace lavovima u arenu.Ni tada sa Ignatijevih usana nije nestalo ime Gospodnje.Posle smrti se javljao,čineći mnoga čudesa.Moćan je zaštitnik onih koji mu se obrate u nevolji.
- SVETI  IGNATIJE  -
  Sveti Ignatije Bogonosac je prva slava u Novoj godini i slavi se drugog januara..Pošto se slavi u vreme božićnjeg posta i ta slava je posna slava.Ovaj velikomučenik je nazvan Bogonoscem zato sto je u svojim mislima i na svojim usnama stalno imao ime Božje.Drugi razlog za dobijanje tog imena nalazimo u zapisima Novog Zaveta tačnije u sv.jevanđelju od Mateja 18,4.Isus je ,učeći svoje učenike i okupljeni narod smernosti i poniznosti,uzeo na ruke jedno dete i rekao:’’ko se ponizi kao dete ovo, taj je najveći u carstvu nebeskome’’.Predanje govori da je to dete bil upravo mladenac Ignatije.Kada je dostigao mladićku zrelost postao je učenik sv.Jovana Bogoslova,Hristovog učenika.Napredujući duhovno biva uzet na mesto episkopa u Antiohiji.Tu mu je bilo otkriveno od strane anđela kako da se Bog lepše i bolje proslavi pojanjem..Uveo je,po savetima anđela pojanje za dve pojnice naizmenično tako da pojane neprestano uzdiže narodne misli ka Bogu.Taj način pojanja naziva se antifonsi način.
Copyright © KA-web dizajn 2010.
Nazad na Index
Sv.Ignatije
Sv. arhidjakon Stefan
Sv. Vasilije Veliki
Sv. Jovan Krstitelj
Sv. Sava
Sveta tri Jerarha
Sv. Trifun
Sv. Simeon
Sv. Haralampije
Sv.Simeon Mirotocivi
Sv.v.muc.Teodor Tiron
- KRSNE SLAVE -