Kao prvo, to je onaj koji je svima nama poznat- znak opštecrkvene solidarnosti, kao delo poslušanja. To je prvi razlog, i on se, može otkriti kod većine ljudi koji danas poste.                                                                                                                                                                                       Drugi razlog: post je potreban da bi dušu učinio manje zavisnom od tela, da bi se, pre svega, lako ugasio višak polne energije. I ovde bi, međutim, od samog početka trebalo primetiti da u ovom smislu post nije primenljiv na svakoga. Ovaj razlog se može primenti samo na ljude koji su dostigli takozvanu polnu zrelost                                                                                                                                                                           Najzad, treći razlog za post kao za uzdržavanje od teške hrane jeste olakšavanje molitvenog truda. Kao što je jednom rekao neki od staraca, „treba da jedemo samo onoliko koliko će nam omogućiti da, kad ustanemo od stola, poželimo da se molimo“. Dakle, ako od stola ustaješ sa osećanjem otežalosti, tako da ne želiš da razmišljaš o Bogu, to znači da si se prejeo. Pravoslavni posle obeda izugovaraju molitvu u kojoj blagodare Bogu na tome što ih je nasitio zemaljskim dobrima, a zatim izgovaraju: „Ne liši nas Tvog nebeskog Carstva“.                                Prema tome, trebalo bi da jedemo u onoj meri koja neće dovesti do raskoraka između onoga što tražimo od Boga i stanja u koje smo sebe doveli. Post je, u tom smislu, sredstvo za obuzdavanje ploti, a plot na jeziku Pravoslavlja ne označava telo, nego onaj deo naše duše koji je povezan sa telom. To su ona kretanja naše svesti i podsvesti koja su povezana sa našom polnošću, sa našom telesnošću, sa našim nagonom za hranom, itd. Ako bismo govorili savremenim jezikom, plot je ono što istražuje frojdistička psihoanaliza. Usled toga, morate imati na umu: problem nije u onome, što mi se nalazi u tanjiru. Vi možete da se prejedete i posnom hranom, i problem je u tome kako sve to utiče na čovekovo molitveno raspoloženje. Setite se da je post - sredstvo za dostizanje cilja. Ako tog cilja nema, ako čoveka ne interesuje duhovno stvaralaštvo i duhovno delanje, onda je opasno da mu se u ruke da ovakvo oružje. Ono kod njega može da dovede do sasvim drugačijih posledica. . Post je vreme kada smo pozvani da budemo hrišćani u većoj meri nego što smo to obično, a biti hrišćanin znači ne samo ljubiti Boga, nego i bližnjeg.
Prema mišljenju prep. Serafima Sarovskog, post nije ono glavno, kao što ni molitva, ni davanje milostinje nisu ono glavno za dobijanje Božanske milosti - glavno je zadobijanje Svetoga Duha, a post, molitva i milostinja samo su sredstva za to Post je samo sredstvo, ali da bismo znali kako da pravilno koristimo to sredstvo, potrebno je da znamo i čemu je ono konkretno namenjeno. Svi će vam reći da je post potreban radi duhovnog života. Radi čega konkretno? Post (kao uzdržavanje od masne hrane) ima tri razloga.
     Post predstavlja uzdržavanje vernika od mrsne hrane u vreme kad to određuju crkveni propisi. To je pre svega lična odluka, dokaz sopstvene vere i snage. Post ima duhovnu i telesnu dimenziju. Duhovna strana posta predstavlja vreme oproštaja onima koji su nam naneli zlo. To je vreme ljubavi, duhovnog uzdizanja u svakom pogledu, milosrđa, uzdržavanja od zlih misli i uzdizanja u veri, što se postiže svakodnevnim molitvama. Svakodnevno se postavljaju pitanja vezana za ovu temu.Iz tog razloga pokusacu da dam neke odgovore koji ce ,onima koji žele da poste ,post prikazati onakvim kakav zaista jeste i sta nam donosi u duhovnom a ne samo u telesnom smislu.
Copyright KA-web dizajn 2010.
Nazad na Index
PREDJELA I PRILOZI
SUPE I CORBE
JELA OD RIBE
GLAVNA JELA
SALATE
KOLACI
- POSNI KUVAR -